Weather in Kaluzhskaya Opytnaya Selskokhozyaystvennaya Stantsiya

Russia / Kaluga Oblast     54°25′10″N   36°05′10″E

Temperature gradient

Temperature gradient values

How to use Skew-T log-P diagram (sounding)

Chapter from the book «Flying a glider»