Maslovo

Russia / Sverdlovsk Oblast     60°06′46″N   60°27′33″E

Temperature gradient

Temperature gradient values

How to use Skew-T log-P diagram (sounding)

Chapter from the book «Flying a glider»